Sinemilli Aleviliği İnanç ve İbadet Anlayışlarının Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Sinemilli Aleviliği adlı bu çalışmamız dört bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde araştırmanın konu, önem, amaç, metodlarıyla beraber genelde Anadolu Aleviliginin özelde ise Sinemilli Aleviliginin tarihsel boyutu üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Sinemillilerin inanç sistemini oluşturan Tanrı anlayışı, Hak-Muhammed- Ali inancı, Ehl-i Beyt, On Iki İmam, tenasüh, devriye, ahiret ve şefaat inançları üzerinde durulmuştur. Ikinci bölümde Sinemillilerin cem töreni, kurban ve oruç ibadetleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde Sinemilli Alevilerinde geçiş ve giriş dönemleri yani dogum, evlilik ve ölüm ile ilgili inanışları hakkındaki inanç ve uygulamaları ile ilgili ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Sinemilli Alevilerinin yagmur duası, bahar bayramları, tabiat kültü ile ilgili inanışlar ile beraber kutsal kabul ettikleri ziyaretlerden birkaçı hakkında bilgi verilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.