Kategori: İslam

İslam Kitapları

0

Umdetu-S Salik ve Uddetü-n Nasik Tercümesi

Tercümesini yaptığımız bu kitabın asıl amacı, yıllardan beridir iftiralar sonucu zindanlarda zulme uğrayan Müslümanların varlığını hatırlatıp, bu insanların aslında ümmete ne kadar faydalı olduğunu göstermektir. 

0

Tenviru’l Kulub Tercümesi

Tasavvufu ve Nakşibendiyye yolunun üstünlüğünü inkar eden bir kimse vardı. Muhammed Emin hazretlerinin talebelerinden birine gelerek hocasının Tenviru’l Kulub adlı kitabından bir adet istedi. Talebe...

0

Mevlana Halidi Nakşibendi ve Halidilik

Hâlidîlik tarikatı , 19. yüzyılın başlarında Nakşibendî-Müceddidî olan Mevlânâ Hâlidi Bağdadî’nin (k.s) önderliğinde tüm Ortadoğu’ya yayıldı. Mevlânâ Hâlid ve halifeleri sayesinde Ortadoğu’nun birçok bölgesinde yayılma...

0

Cemil Dede Namaz Dualarını Anlatıyor

“Cemil Dede Namaz Dualarını Anlatıyor” kitabında namazda okuduğumuz duaların manasını hep birlikte öğreneceğiz. Cemil Dede; sevgili yavruları, kahramanları ve siz okuyucularıyla, tarihten günümüze, çöllerden yeşilliklere,...

0

Örnek Halifelerin Hayatı

1 . Hz. Ebubekir İlk Halife2 . Hz. Ebubekir Zekat Vermeyenler3 . Hz. Ebubekir Halid bin Velid4 . Hz. Ebubekir Vefat5 . Hz. Ömer Mü’minlerin...

0

Kur’an Kıssalarının Mahiyeti

Kur’an’daki kıssalar insanoğlunun her çağda karşılaştığı olaylar ve olgularla ilgili çarpıcı anekdotlar içerir. Geçmiş peygamberler ve toplumlarla ilgili kıssalar ilk bakışta mazinin derinliklerine dair anlatımlar...