Perakendecilikte Performans Ölçümü

Bu kitapta perakendecilik için önemli konulardan biri olan performans ölçümü veriye dayalı karar verme çerçevesinde hem gerçekleştirilen araştırma hem de bilimsel literatür taraması ile incelenmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre simülasyonlar uygulanarak perakende performans metrikleri hesaplanmıştır. Metriklere uygulanan istatistik analizler ile daha detaylı bilgilerin üretilerek etkili kararların verilebilmesi sağlanmış ve öneriler sunulmuştur.
Kitapta araştırma, simülasyon ve istatistik analizlerin sonuçları ile çalışmanın iş dünyasına ve literatüre özgün bilimsel somut katkıları incelenmiş, sektör uygulamalarına ve gelecek akademik çalışmalara yön vermesi amacıyla ilgili tavsiyeler de tartışılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.