Kategori: İslam

0

İhya-u Ulumid’din Şamua

İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir. Eserde şer’î ilimlerin...

0

Garip Ama Gerçek – İslam Tarihi

Siz kitap kurtlarını tanıyor musunuz?Peki, Leonardo Da Vinci’yi nasıl bilirsiniz?İlk robotları müslümanlar mıyaptı?Babil’in asma bahçeliri var mıydı?Tarihinde 32 defa yakılıp yıkılan şehir hangisidir?Garip Ama Gerçek...

0

Alevilikte Sultan Hızır Samıt Ocağı

“Zaten biliriz Samıt’ı serdar-ı Veli’sinTarife ne, sen kâmil-ü irfana azizim.”Hulusi Hakk Muhammed Ali aşkınaYolumuz da çıkar Rıza Şehrine”Yusuf Dede

0

İnsan-ı Kamil

Eserin mevzuu  C E Y L Π Hz. nin şu az ve öz cümlesinde ifadesini bulur:— Yüce Hakk’ı bilip anlama ile ilgili işlerdir.. Mülk ve...

0

Hac ve Umre Hükümleri

Hac Hicreti Nebevinin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. O yıl Rasulullah (s.a.v), Ebu Bekir Sıddık Hazretlerini, hac emiri tayin etmiştir. Kendisi ise ertesi yıl hac yapmıştır.İbn...

0

Hanımlar Sultanı Hz. Hatice (r.a.)

Hz. Hatice (radiyallahu anha) hanımlar sultanıydı. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onun kadrini, “Onun gibisi var mıydı?” sözleriyle insanlık âlemine ilan etmiş ve şöyle buyurmuştu: “Allah’a yemin...

0

Çöl / Deniz Hz. Hatice

Peygamber Efendimizin eşi Hz Hatice hakkında yazılmış çok özel bir çalışma! HZ. Muhammed’i (s.a.s.) peygamberliğinden evvel tanıyıp seven ve O’na ilk iman eden, mü’minlerin annesi...