Bilim Tarihi ve Felsefesi Tarih ve Problemler

Bu kitapta “Bilim ve Tarihi ve Felsefesi”nin eski ve yeni bazı sorunları irdelenmiş ve tartışmaya açılmıştır. Felsefe, bilim tarihi, ilahiyat güzel sanatlar ve modern bilim alanlarında ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin ortaya koyduğu önemli yazıları içeren bu eser; farklı bakış ve önerileriyle, bilim tarihi ve felsefesi alanında geçmişe yönelik tespitler yapmayı, şimdi ve geleceğe yönelik yeni perspektifler ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç genel, özel ve yerel olmak üzere üç boyuta sahiptir. Genel amaç, bilim tarihi ve felsefesi alanında geçmişe yönelik tespitler yapmakla birlikte, şimdi ve geleceğe yönelik yeni perspektifler ve araştırma konuları ortaya koymaktır. Özel amaç, İslam dünyasında bilim tarihi ve felsefesine dönük tarihsel unsurlardan ve tartışma konularından günümüz ve geleceğe yeni bakış açıları ortaya sunmaktır. Yerel amaç ise Mardin ve çevresinin bilim tarihi açısından önemine dikkat çekerek bilim alanında yeni hareketlenmelere yönelik tespit ve tekliflerde bulunmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.