Başkurt Türkçesi ve Grameri

İçindekiler:
 Ön Söz
Kaynak Eser Kısaltmaları
Taranan Eserler ve Kısaltmaları
Başkurt Alfabesi ve Çeviri Yazı
 
1.Başkurdistan ve Başkurtlar
2.Ses Bilgisi
Ünlüler
Ünlülerin Sınıflandırılması
Ünlülerin Özellikleri
Ünlülerin Eski Türkçeye Göre Durumları
Ünsüzler
Ünsüzlerin Özellikleri
3.Şekil Bilgisi
Yapım Ekleri
Kelime Türleri
Sıfat
İsim
Zarf
Zamir
Fiil
Bağlaçlar 
Ünlemler
Örnek Metinler
Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.