Ağ Kuşağının Bilgi Davranışı

Bilgi merkezleri ve bilgi sistemleri açısından kullanıcıların bilgi gereksinimlerini, bilgi arama davranışlarını, bilgi kullanım ve paylaşım biçimlerini yani bilgi davranışlarını dikkate almak bir zorunluluktur. Günümüzde bilgi hizmetleri dijital teknoloji çağında doğan, tutum ve davranışları teknoloji ekseninde şekillenen yeni kuşak bireylerle yüz yüzedir. Dijital yerli veya ağ kuşağı gibi adlarla anılan bu kuşak bireysel geleneksel kullanıcılardan farklı bilgi davranışları sergilemektedir. Bu nedenle, bilgi gereksinimini geleneksel basılı ortam ve kaynaklar yerine elektronik ortamdan karşılamayı tercih eden, bilgiye anında ulaşmak isteyen, interneti hayatının merkezine koyan bu bireyleri yakından tanımak büyük önem taşımaktadır. Bu eserde literatüre dayalı olarak ağ kuşağına ilişkin bir profil çıkarılmakta, ağ kuşağı mensubu üniversite öğrencilerinin bilgi davranışları ve bilgi hizmetlerinden beklentileri değerlendirilmektedir. Dr. Ömer Dalkıran’ın “Ağ Kuşağının Bilgi Davranışları: Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme” başlıklı doktora tezine dayanan bu kitabın hem bilgi ve belge yönetimi literatürüne hem de ilişkili diğer çalışma alanlarına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.