Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum 5-6 Yaş Kavramlar

ZBG-ZİHİNSEL BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM SERİSİ;
Okul öncesi dönemdeki çocukların
Kavram kitapları ile dil gelişimleri ve bilişsel gelişimlerini,
Dikkat kitapları ile dikkat, konsantrasyon ve hafıza yeterliliklerini,
Matematik kitapları ile matematiksel düşünme becerilerini,
Çizgi kitapları ile psikomotor yeteneklerini, çok yönlü olarak destekleyecek etkinlik kitaplarından oluşan bir settir.
ZBG 5-6 YAŞ KAVRAMLAR KİTABININ AMACI:
“Zbg 5-6 Yaş Kavramlar Kitabı” ile okul öncesi dönemdeki çocukların;
Güncel MEB okul öncesi programında yer alan renk, boyut, miktar, yön, mekânda konum, sayma, duyu, duygu, zaman ve zıt kavram gruplarını tanımaları ve doğru kullanmaları;
Kavramları kullanarak varlıklar arasında eşleştirme, karşılaştırma, sıralama, gruplama ve sınıflandırma çalışması yapmaları;
Semantik(anlamsal) dil gelişimini hızlandırmaları;
Bilişsel gelişimlerini artırarak üst seviye düşünme becerilerini aktif kılmaları;
Algı, dikkat, konsantrasyon, ve hafıza yeterliliklerini kazanmaları amaçlanmıştır.
ZBG 5-6 YAŞ KAVRAMLAR KİTABININ İÇERİĞİ:
Güncel MEB Okul Öncesi Programına uyumlu olarak hazırlanan “Zbg 5-6 Yaş Kavramlar Kitabı”nda;
Zengin içerikli dil alıştırmaları yer alır.
Çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil gelişimlerini destekleyecek tematik ve çok yönlü etkinlikler sunulur.
Çocukların akıl yürütme, üretici düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek zengin içerikli sayfalar bulunur.
Çocukların olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurup olayların olası sonuçlarını tahmin edebilecekleri etkinlikler yer alır.
Çocukların Türkçeyi ve kavramsal ifadeleri sevmelerini sağlayacak renkli ve eğlenceli etkinlikler vardır.
Çocukların işitsel dikkat ve odaklanma becerileri ile işitsel algı ve hafıza gelişimlerini destekleyecek dinleme, dinlediğini anlama, hatırlama ve uygulama alıştırmaları sunulur.
Çocukların algılama ve yorumlama yeteneklerini geliştirecek ilgi çekici ve renkli beyin jimnastikleri vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir