Yüzmenin Neden Olduğu Vücut Sıvı Dengesindeki Değişimlerin Yüzme Performansına Etkisi

İÇİNDEKİLER
   
1. GİRİŞ
2. GENEL BİLGİLER
3. GEREÇ ve YÖNTEM
4. BULGULAR
5. TARTIŞMA
6. SONUÇ ve ÖNERİLER
7. ÖZET
8. SUMMARY
9. KAYNAKLAR
10. TEŞEKKÜR
11. EKLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir