Ya Olduğun Gibi Görün

Ölümünden sonra yaklaşık sekiz yüzyıl geçmesine rağmen,
Mevlananın felsefesi unutulmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden
biri, düşüncelerinin evrensel olması ve düşüncelerini şiir sınırsızlığı
ile sunabilmiş olmasıdır. Mevlana felsefesinden etkilenen ve
Mevlana’nın görüşlerini temel alan Mesneviliğe, tüm dünyada
milyonlarca insan gönül vermiştir. Her yıl Türkiyede tertiplenen
Mevlana gününe, birçok ülkeden insanlar iştirak ederek, o’nun
felsefesi ve eserlerini tartışmaktadır.
Hz. Mevlana’nın çağlar ötesinden, günümüze ulaşan önemli
miraslarından biri, yedi öğütüdür. Gerek ferdi, gerekse toplumsal,
pek çok problemin reçetesi olan bu yedi altın öğüt şöyledir.
 
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
Hoşgörülükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir