Themis – İcra ve İflas Hukuku

İÇİNDEKİLER
Takip Hukukuna Giriş

Birinci Kitap

İcra Hukuku

Birinci Kısım Giriş

İkinci Kısım

Takip Yolları
 

Birinci Bölüm

Haciz Yoluyla Takip
 

Birinci Ayrım

İlamsız Takip

Birinci Kesim

Genel Haciz Yoluyla Takip
 

İkinci Kesim

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz 

Yolu ile Takip
 

Üçüncü Kesim

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
 

İkinci Ayrım

İlamlı Takip

Birinci Kesim 

Giriş
 

İkinci Kesim

İlamların İcrası

İkinci Bölüm

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
 

Üçüncü Kısım

İhtiyati Haciz
 

İkinci Kitap

İflas Hukuku
 

Birinci Kısım

Giriş
 

İkinci Kısım

İflas Yoluyla Takip
 

Birinci Bölüm

Koşulları
 

İkinci Bölüm

İflas Yolları
 

Birinci Ayrım

Takipli İflas
 

İkinci Ayrım

Takipsiz (= Doğrudan) İflas
 

Üçüncü Ayrım

Terekenin İflas Hükümlerine 

Göre Tasfiyesi

Üçüncü Bölüm

İflasın Hukuksal Sonuçları

Dördüncü Bölüm

İflas Tasfiyesi

Beşinci Bölüm

İflas Yasaklılıklarından 

Kurtulma Yolları
 

Üçüncü Kitap

İyileştirme 

(Rehabilitasyon) Hukuku

Birinci Kısım

Konkordato Hukuku
 

Birinci Bölüm

Genel İlkeler

İkinci Bölüm

Adi Konkordato
 

Birinci Ayrım

İflas Dışı Konkordato

İkinci Ayrım

İflas İçi (İflastan Sonra) 

Konkordato

Üçüncü Bölüm

Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
 
İkinci Kısım

Yeniden Yapılandırma Hukuku
 

Dördüncü Kitap 

Alacaklıları Koruyucu 

Diğer Önlemler
 
Birinci Kısım

Tasarrufun İptali Davaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir