Tarihi Tetkikler Işığında Sahabe Dönemi

İlk insan ile birlikte başlayan hak-batıl mücadelesi tarih boyunca inkıtaa uğramadan günümüze kadar devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Şairin belirttiği gibi:
Her şey akar: Su, tarih, yıldız, insan ve fikir,
Oluklar çift: Birinden nur akar; birinden kir.
Bu mücadelede hakkı ve nuru peygamberler, batıl ve kirli tarafı ise karşıtları temsil etmiştir.
Elimizdeki eser, gerek İslâm tarihini araştırırken uyulması gereken yöntem ve kriterleri zikretmesi bakımından, gerekse Hulefâ-i Râşidîn ve onlardan sonraki dönemlerde çıkan olaylara sağlam bir bakış açısı sunması cihetiyle başvuracağımız önemli bir eserdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir