Sosyoloji Divanı 13.sayı / Dosya: Kuşaklar Sosyolojisi

Kuşak Sosyolojisi: Kavramsal ve Metodolojik Temeller | İbrahim Nacak
Kuşaklar Sosyolojisi ve Türkiye İçin Yeni Bir Kuşak Analizi | Vehbi Bayhan
Teknoloji Kullanmak İletişim Kurmak Değildir: Kuşakların İletişim Pratikleri Üzerine | Mehmet Emin Babacan
Tasarruf ve Tüketim Anlayışı Bağlamında Kuşak Farkı | Ferhat Tekin
M Nesli Edebiyat | Hüseyin Çil
İ-Nesil “Akıllı” Sokak Eylemleri | Ayşegül Dede
Tesettür Algısının Değişimi: Üç Nesil İncelemesi | Büşra Özüdoğru

SÖYLEŞİ
Kurtuluş Kayalı ile Türk Düşüncesi ve Kuşaklararasılık Meselesi Üzerine

KENAR KAYIT
Bugün Türkçe Konuşan Kişi Kimdir? ya da 21. Yüzyılda Nefsin Pür Melali | Sibel A. Arkonaç
Evsizlik Kuramları ve Nedensellik: Eleştirel Bir Yaklaşım | Yüksel Bekaroğlu Doğan
Kentleşme Sürecinde Sosyo-Mekânsal Bir Olgu:
Aile Apartmanları Üzerine Bir Değerlendirme | Mehmet Tayanç
Yaşlılarda Mekân Aidiyeti:
Yaşlılık ve Mekân İlişkisine Sosyolojik Bakış | Mukadder Özkan

HAYAT SAHNESİ
Pazar Çantasından Naylon Poşete:
Metaforik Bir Kuşak Tartışması | Mehmet Birekul
Kuşaklarla Beraber Ölen Eşyalar
ve Titreyen Kelimeler Üzerine | Nuh Akçakaya
Babaannem Hangi Kuşak? | M. Zeki Saka
İstanbul Yaşlılık Atölyesi (1-2 Ekim 2018) | Adem Menekşeoğlu

KİTAPLIK
Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış | Nilüfer Öztürk Aykaç
Telgraftan Tablete: “Türkiye’nin Beş Kuşağına Bakış” | Emine Sena Taş
M Nesli – Yeni Müslüman Gençlik | Semih Söğüt
İ-Nesli | Metin Eken
Çocukluk Sosyolojisi Tarihi | Hale Nur Uyanık
Türkiye’nin 68’i: Bir Kuşağın Sosyolojik Analizi | Hüseyin Özil
Yaşlanma ve Yaşlılığa Disiplinler Arası Bakış | Mert Ersözlü
Mannheim’ın Bilgi Sosyolojisi | İlhami Aydın
Weber ve Durkheim Metodolojik Bir Karşılaştırma | Sinem Kaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir