Paınt / IQ Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi 2

PAINT, boyama etkinlikleriyle görsel ve mekansal keskinlik, dikkat-zekâ, görsel-uzamsal algı, fotografik hafıza, görsel ayırdedicilik, uzamsal düşünme becerileri gibi bilişsel ve motor becerilerinin farklı bir yöntemle geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
PAINT, boyama etkinlikleri; çizim, kopya etme, dikkat, bellek, mantıksal akıl yürütme, görsel ve mekânsal keskinlik, şekil zemin ilişkisi, örüntü ile bütünlük oluşturma, problem çözme gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştirmek üzere planlandı. Soru şekilleri ve zorluk seviyeleri bu kazanımlar gözetilerek hazırlandı.
 
Çocuğunuz, bu uygulamaları yaptıkça renk bilgisi, boyama kabiliyeti, boyama ve dikkat becerisiyle birlikte, motor becerisini destekleyen çizgi ve boyama çalışmaları, el göz koordinasyonu gelişimi hızlanacak, bu yönlerdeki eksiğini tamamlayacaktır.
 
Böylece, çocuğunuzun hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı temel becerileri gelişerek en üst seviyelere taşınmış olacaktır. Boyama etkinlikleriyle çocuğunuzun renkleri ayırt etmesi, konsantrasyonu, bütünü kavrama kabiliyetleri, faaliyetteki göreve odaklanması, dikkatini sürdürebilmesi, resimlerin içini düzgün şekilde ve doğru renklerle boyayarak doldurması ve bir bütüne ulaşmasını sağlayacak faaliyetler şeklinde hazırlanmıştır. Bu etkinlikler; görsel dikkat, fotografik hafıza, şekil kopyalama becerilerini de ölçmüş olacaktır.
 
Bu yönlerinin geliştirilmesi, onları dikkat ve zekâ yönüyle geliştirdiği gibi, gösterilen hedefe ulaşmalarıyla da özgüven kazanmalarını sağlayacaktır.
Bunu eğlenceli bir faaliyet olarak yaparken aynı zamanda motor gelişimleri de hızlanmış olacaktır. Boyama çalışmalarında ortaya çıkan görsel ve mekansal keskinlik, üç boyutlu ve karmaşa ile yüklü bir ortamda arka boyutları algılama ve üzerinde eylem yapma yeteneğide gelişimiş olacaktır.
 
PAINT, boyama etkinlikleri tüme varım-tümden gelim, muhakeme, sıra dışı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, mantıklı düşünme becerilerini geliştirmek üzere dizayn edildi.
 
PAINT, boyama  etkinlikleri sırayla yapılmalıdır. Çünkü şekiller kolaydan zora, basitten karmaşığa, elin kolay hareket sağlamasından zor hareket kabiliyetine göre planlanmıştır.
 
PAINT, boyama etkinlikleri, aynı türden birçok kademeli göreve dayanır. Bu yöntem ile ekinlikler kademeli olarak daha karmaşık hale gelecektir. Bu durumda, çocuğun edindiği beceriler, etkinlikleri kolayca anlamasına ve uzmanlaşmasına imkân sağlayacaktır.
 
Çocuğunuz, boyama etkinliklerinde bazen şaşırabilir, zorlanabilir, bütün uygulamaları doğru yapamayabilir. Bu etkinlikler süresinde çocuğunuzu kaygı, duygudurum düzenlemesi, dürtü kontrolü ve duygusal tepkileri yönüyle gözlemleyebilirsiniz. Hata yaptığında verdiği tepkiler, zorlandığında ebeveynin ilerleme için destek olması onun duygusal yönünü de destekleyecektir.
 
Etkinlikleri yaparken çocuğunuzun yönerge alma ve takibini yapma, işitsel uyaran ile görsel uyaranı ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır.
 
Yapılan zekâ testlerine ve dünyadaki uygulama ve tarama örneklerini göz önünde bulunduğumuzda, genellikle çocukların zihin yaşı ile takvim yaşı arasında 12 aydan 48 aya kadar farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, araştırma sonuçlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, çocukların potansiyelini mevcudun çok daha ilerisine taşıyabilmek amacıyla, kitaplarımızdaki etkinlikler yaş farklılığı düşünülerek tasarlanmıştır.
 
Kitaptaki etkinlikler, her gün, mümkünse aynı zaman dilimi içinde yapılmalıdır.
 
PAINT, boyama etkinliklerinin bazı sayfalarında yer alan dakika derecelendirmeleri çocuğunuzun seviyesi hakkında genel bir kanaat edinmenizi sağlayacaktır.
 
Boyama etkinliklerinde boya kalemlerinin kaliteli olması ve silgi kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Boyamalarda çocuğunuz bazı etkinlikleri boş bırakabilir, bazılarını yarım bırakabilir. Yarım kalan etkinlikleri daha sonra tamamlayabileceği gibi bazı şekilleri de başka bir izometrik kağıda çizdirebilirsiniz.
 
Etkinlikler, ebeveyn gözetiminde olabileceği gibi, çocuğunuz etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. Böylece, zaman içinde kendi kendine çalışma alışkanlığı kazanacaktır.
 
Geleceğimiz için us’lu çocuklar…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir