Oecd Ülkelerinde Refah Devletinin Yeniden Dağıtıcı Rolü Teori ve Uygulama

Bölüm I
Devletin Yeniden Dağıtıcı Rolü: Kavramsal ve Teorik Çerçeve
Bölüm II
Refah Devleti
Bölüm III
Oecd Ülkelerinde 1980’lerden Günümüze Gelir Eşitsizliğinin Gelişimi
Bölüm IV
Oecd Refah Devletlerinde 1980’lerden Günümüze Yeniden Dağıtımın Gelişimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir