İman ve Küfür Muvazeneleri (Yeni Tanzim-Orta Boy-Sayfa İçi Lügatçeli-İndexli)

Allah’a iman ile Onu inkâr etmenin neticelerinin insan hayatına yansıyan örnekleriyle karşılaştırıldığı; Allah’a iman ve ibadet yolunun iki dünya saadetine, O’nu inkâr ve günah yolunun ise iki dünyada sıkıntılara yol açtığının, imanın bu dünyada dahi manevî bir Cennet hayatı tattırdığının, küfrün ise tam aksine olarak bu dünyada dahi manevî bir Cehennem azabı yaşattığının ikna edici temsillerle izah ve ispat edildiği bir eserdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir