Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum 3-4 Yaş Dikkat

Okul öncesi dönemdeki çocukların
Kavram kitapları ile dil gelişimleri ve bilişsel gelişimlerini,
Dikkat kitapları ile dikkat, konsantrasyon ve hafıza yeterliliklerini,
Matematik kitapları ile matematiksel düşünme becerilerini,
Çizgi kitapları ile psikomotor yeteneklerini, çok yönlü olarak destekleyecek etkinlik kitaplarından oluşan bir settir.
ZBG 3-4 YAŞ DİKKAT KİTABININ AMACI:
“Zbg 3-4 Yaş Dikkat Kitabı” ile okul öncesi dönemdeki çocukların;
Üst düzey düşünme, dikkat ve odaklanma becerilerini aktif kılmaları;
Dikkat becerilerini kullanarak görsel eşleştirme ve ayırt etme çalışması yapmaları;
Görsel kopyalama ve tamamlama gelişimlerini destekleyecekleri eğlenceli etkinliklerle tanışmaları;
Şekil-zemin ilişkisini kurmaları; sözel-görsel bağlantı kurma çalışması yapmaları;
Parça bütün ilişkilerini içeren uygulamalar yaparak analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeleri;
Sembol ve şifre alıştırmaları ile sembolik yorumlama ve çıkarım yapmaları;
Renk, şekil ve desenlerine göre seçme ve gruplama egzersizleri ile zihinlerini çalıştırmaları amaçlanmıştır.
ZBG 3-4 YAŞ DİKKAT KİTABININ İÇERİĞİ:
Güncel MEB okul öncesi programına uyumlu olarak hazırlanan “Zbg 3-4 Yaş Dikkat Kitabı”nda;
Çocukların genel dikkat ve algı gelişimlerini aşamalı olarak destekleyecek kolaydan zora doğru sıralanmış etkinlikler yer alır.
Çocukların algılama ve yorumlama, görsel dikkat ve konsantrasyon yeteneklerini geliştirecek ilgi çekici ve renkli beyin jimnastikleri vardır.
Çocukların dinlediğini anlama ve uygulama yeterliliklerini artıracak, bağımsız öğrenme becerilerini geliştirecek açık ve anlaşılır yönergeler bulunur.
Çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil gelişimlerini destekleyecek çok yönlü etkinlikler yer alır.
Çocukların problem çözme, alternatif çözüm üretme yeteneği ile stratejik düşünme yeterliliği kazanacağı sayfalar bulunur.
Çocukların mantık, muhakeme, tahmin etme ve bağlantısal düşünme becerilerini destekleyecek etkinlikler yer alır. 
Çocukların çıkarım yapma, analiz etme ve seri düşünme yeteneklerini destekleyecek sayfalar bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir