Yontmataş Uçlar

Prof. Dr.Metin Kartal tarafından hazırlanan “Taş Çağlarında Yontmataş Uçlar” isimli bu kitap; Paleolitik,Mezolitik,Neolitik ve kısmen de Kalkolitik çağlarda kullanılan ok ve mızrak uçlarını konu almaktadır.Söz konusu dönemlere ilişkin iki büyük coğrafya temel alınmışır.Bunlardan birincisi Yakın Doğu diğeri ise Avrupa’dır.Bu coğrafyalardaki yontmataş uçların teknik ve tipolojik özelikleri bir katalog niteliğinde ve alfabetik sırayla aktarılmaya çalışılmıştır.Dolayısıyka her biri bir sayfada yer alan uç tipolojileri için ;tip,çağ,dönem,evre,karakteristik bölge,başvuru kaynakları,tanım ve özellikleri ile birlikte bu uçlara ilişkin teknik çizimlerin bulunduğu bilgileri okuyabilecek ve görebileceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir