Yerelden Küresele Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar

Ortak  irade  ile  özverinin  meyvesi  olan  bu  düşün  kitabı,  siyaset  bilimi  ve  uluslararası  ilişkiler  disiplinlerinde; 
kamusal alandan siyasal alana, yerelden bölgesel ve küresele, siyasal katılımdan sivil topluma, uluslararası örgütlerden karşılaştırmalı  siyasete,  demokrasi  kuramlarından  toplumsal  cinsiyete,  güvenlikten  terörizme,  göç  olgusundan uluslararası hukuka değin farklı sorunsallar üzerine düşünüp üreten bilim insanlarının akademik araştırmalarını biraraya getirmek üzere yola çıkmıştır. Bundan amaçlanan  ise şudur: Çalışmada yer alan yazarlarca özveriyle yazıya dökülmüş düşünsel  emekler  sayesinde,  yerelden  küresele  geniş  bir  yelpazeye  yayılmış  durumdaki  değişik  sorunları  farklı 
boyutlarıyla incelemek ve içinde bulunduğumuz küreselleşme çağında bunların yarattığı toplumsal çelişki ve çatışmaları ortaya koymaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.