Yeni Uygur Türkçesinde Tasvir Fiilleri

İnsanın dış dünyayı algılayışı ve çevresinde olan biten her şeyi dille ifade ediş şekli kültürden kültüre farklılık arz eder. Bu anlamda her dilin ve kültürün kendine özgü bir kavram alanı ve bu kavram alanını ifade etme kalıpları vardır.
 
Türk dilinde kelime yapımında işlek olarak kullanılan iki temel yol bulunmaktadır. Bunlardan biri türetme diğeri ise birleştirmedir. Türk dilinin ilk metinlerinden  bugüne kadar bu iki sistem sayısız kelime ve kavram üretmiş dinamik ve yenilikçi bir yapıdır. İncelememize konu olan tasvir fiilleri de bu yollardan ikincisi de oluşturulan birleşik fiilin bir türüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.