Üreten Türkiye’ye Uygun Vergi Yapısı

Piyasa ekonomisinde önemli olan üretimin artmasıdır. Üretim arttıkça ekonomi büyüyecek, ekonomide büyüme oldukça da, yeni iş olanakları –yatırımlar çoğalacaktır. Bu şekilde de ekonomide, tam istihdama (işsizliğin çözülmesine) doğru bir yöneliş olacak; toplum genelinde kişi başına düşen milli gelir refah düzeyi gün geçtikçe artan bir seyir izleyecek, insanlarımız zaman içinde geleceklerine daha umutla bakar hale geleceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.