Türkiye’nin 1950’li Yılları (Ciltli)

Türkiye’nin her açıdan kabuk değiştirdiği bir dönem olan 1950’li
yıllardaki zamanın ruhu üzerine kapsamlı bir kılavuz.
•Dünyaya açılma devri, ABD hegemonyasının etkisine girilen yıllar,
küresel kapitalizme eklemlenme…
•Tek parti sultasının ardından Demokrat Parti devri… Adnan
Menderes, Celal Bayar, İsmet İnönü, Osman Bölükbaşı, Fevzi Lütfü
Karaosmanoğlu, Hikmet Kıvılcımlı ve diğerleri…
•Soğuk Savaş, anti-komünizm, DP’yle birlikte bir yeni otoriterlik
tecrübesi, özgürleşme arayışları…
•Siyasal mücadeleler, dış politika, 6/7 Eylül pogromu, emek hareketi,
kentleşme, kitle iletişimi, kadın hareketi, “Doğu Sorunu”…
•Günlük hayat, popüler kültür, magazin, sinema, edebiyat…
 
Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı derlemeye Cenk Ağcabay, Gökhan Ak, Yelda Şahin Akıllı, Mehmet Öznur Alkan, Zübeyir Barutçu, Foti Benlisoy, Tanıl Bora, Funda Şenol Cantek, Kadir Dede, Tanel Demirel, Yasemin Doğaner, Eren Erden Erdem, Nevra Ersarı, Süleyman İnan, Mete Kaan Kaynar, Nuray Ertürk Keskin, Bayram Koca, Selçuk Koca, Hakan Koçak, Feridun Cemil Özcan, Gencer Özcan, C. Oral Özdemir, Emrah Özen, Ezgi Sarıtaş, Ayşem Sezer Şanlı, Aslı Uçar, Kerem Ünüvar, Anıl Varel, Kerem Yavaşça ve Sinan Yıldırmaz yazılarıyla katkıda bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.