Şarki Üç Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Sayı:8 Aralık-Ocak-Şubat 2019

Dosya: Günümüz Şiirinde Mistik Eğilimler
 
Bâki Ayhan T.-Keten Kuşu Yoldan Çıktı
Serkan Türk-Güneş
Mehmet Tepe-Voices Faraway
Mehmet Sümer-Güzün Taşınmasına Kesik Bir Ağıt
Mehmet Yılmaz-Hafız’ın Bahçesi
Ceren Çakıcı-Efsunlu Bir Bahar Merasimi
Mihriban Kurt-Ah Ben Bir Daha Büyümek
Gizem Aktan-The Early Worm
Betül Aydın-Günaydın Vietna’m
Burak Tokcan-Söz
Ömer Aydın-Bir Şiir Yazsam Ne Dersin
Yavuz Demirci-Tılsım
M. Sait Aktaş-Sel Şiiri
Alihan Çetiner-Cinayet
Ahmet Tepe-Manik Ruh
İbrahim Kaya-Mavinin Senfonisi
Bayram Zıvalı-Ewigkeit Oder Nichts
Ali Ayçil-Söyleşi: “Şiir, Dünyada Beyhude Olduğumuzun İzharından Başka Nedir ki?”
Turan Karataş-Şiirin Büyük Soluklanma Alanı: Mistisizm
Hüseyin Akın-Mistisizmin Yeni Boyutları ve Cengizhan Orakçı Şiiri
Mehmet Tepe-İbrahim Tenekeci Şiirinde Dervişane Eda
Mustafa Çaldak-Vahdeti Haydar, Kesreti Ergülen: (Haydar Ergülen Şiirinde Vahdetivücut)
Mehmet Yılmaz-Gönül Terazisi, Telvin ve Ahmet Murat Şiirinde Kalbin Hâlleri
Tahsin Yaprak-Kalender/Asi Dervişlere Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Yaklaşımı ve Ahmet Oktay’ın
“Vehim ve Keder” Şiiri
Mete Çal-Tat Tvamasi: A. Barış Ağır’ın Şiirlerinde Mistik Muhteva
Mustafa Uçurum-Şairlerin Kuşakla İmtihanı
Mehmet Ali Gündoğdu-Gök Nehrin Kıyısı Boyunca Süren Mistik Bir Yolculuk
Refik Durbaş-Söyleşi: “O Şiirlerde Anlatılan Çocuk Bendim”
Enesa Mahmic-Şiirler
A. Barış Ağır:Üç Soru Üç Cevap-Hasan Özpolat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir