Sanatta Eğitim Görmek, Öğrenmek, Yaratmak

Sanat yaşamı anlamlandıran, başlı başına bir dünya, bir kültür değeridir. Sanat dünyayı anlamamızı, anlamaya çalıştığımız bu dünyayı değiştirmeye çalışmamızı ve değiştirirken değişmemizi sağlayan bir değerdir. Yalnız bu değerler bile sanatın okul izlencelerinde yer alması, öğretilmesi ve öğrenilmesi için haklı gerekçeleri oluşturur.
Günümüzde görsel kültürü de içine alarak kapsamı genişleyen sanat eğitimi, disiplinler arası bir boyut kazanmıştır. Ancak yetkin bir sanat eğitimi, hem kapsamı genişleyen sanata ve hem de değişen dünyaya uyumu sağlamaya yardımcı olacaktır.
Sanat eğitimi alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Olcay Tekin Kırışoğlu’nun sanat ve eğitim konularında ufkumuzu genişleten değerli bir çalışma.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.