Sadefteki İnciler Dini Hikayeler

Dinimizde kıssaların konumuna baktığımızda; insanların hidayete ulaşması, imanlarının artması ve dünyaya mânâ gözüyle bakmasını sağlamakta önemli bir vesile olduğunu görürüz. Bu nedenledir ki; Yüce Rabbimiz (c.c.) Kur’an’ın pek çok yerinde kıssalardan bahsederek insanların ibret almasını murat etmiştir. Hakeza Efendimiz (s.a.v.) de birçok hadisinde daha önceki kavimlerin kıssalarını anlatarak ümmetinin imanına derinlik kazandırmayı ümit etmiştir. Biz ise bu kitapla kıssa mirasını devam ettirerek imanlarımıza değerli nasihatler emanet etmeyi arzu ediyoruz.
 
Bizim kıssa ve menkıbeler konusunda dikkat ettiğimiz en önemli husus, anlatılan hikâyenin Kur’an ve sünnete aykırı olmaması gerektiğidir. Çünkü aykırılık durumunda kıssalarla elde edilmek istenen gayenin dışına çıkılmış, fayda yerine zarar verilmiş olunur. Kitabı telif ederken bu hususlara dikkat ederek Kur’an ve sünnete zıt düşen hikâyeleri almaktan uzak durduk. Ayrıca bu menkıbeleri yazarken daha önceden yazdığımız ve tercüme ettiğimiz kitaplardan da istifade ettik. Okuyucuya müphem (anlaşılmaz) gelecek hususları izah ettik ve bazı mutasavvıfların hayatıyla alakalı kısa bilgileri de arz etmeye çalıştık.
 
Hamd; bizleri en güzel biçimde yaratıp başıboş bırakmayan, iki cihanda da mutlu olmamız için rehber olarak Kur’an’ı ve Peygamber’i (s.a.v.) gönderen, bizlere sayısız nimetler ihsan eden Allah-u Teâlâ’ya olsun. Salat-u selam da Allah’ın (c.c.) eşsiz mesajını bize en güzel ve en mükemmel bir şekilde ulaştırıp yaşantısıyla da örnek olan Peygamber’in (s.a.v.) ve ashabının üzerine olsun…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.