Rize’nin Tarihe Gömülen Vakıf Eserleri

İnsanoğlu geçmişini, tarihini iyi bilmelidir, derler. Bunu bilmek bazen acı, bazen hüzün, bazen umutsuzluk verir. Bu kitap da böyle bir çalışma. Konusu, Rize’nin Türk-İslâm tarihini gelecek kuşaklara ulaştıracak dinî, tarihî, kültürel eserler ve bunların hazin akıbetidir.
İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Rize kasabanın eski ana merkezindeki vakıf eserleri incelenmiştir. İncelenen eserler cami, mescid, medrese, tekke, kütüphane, muvakkithane, türbe, hazire ve hamam olmak üzere 17 adettir.
Kitabın ikinci bölümünde ise bir adet abide, bir çeşme ve kasaba merkezinde yok edilen  tarihî hazire/mezarlıklar izah edilmiştir.
Yöredeki Türk-İslam mührü vasfına sahip bu eserlerden her biri yol açmak, meydan genişletmek gerekçeleriyle yok edilmiştir.
Tarih boyunca Rize’nin kalbi demek olan şehir meydanı ve icra ettiği rolün anlatıldığı bölüm, ayrı bir başlık altında verilmiştir.
Rize Araştırma Vakfı yayını ve özel baskı olarak çıkan eser, bol fotoğraf ve belge ihtiva etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.