Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:47

Bu sayı, toplumsal gerçekliğin çözümlenmesi ve dönüştürülmesi için verilen mücadeleleri, güncelliğini güçlü bir biçimde korumaya devam eden tarihsel materyalizmin sunduğu yöntemsel ve kuramsal olanaklar dahilinde ele almaya çalışmaktadır. Yöntem sorunsalının, kendinde bir şey olarak bilme istenci/eylemine indirgenemeyeceği argümanından hareketle; yöntemi, praksisin kurucu uğrağı ve toplumsal-siyasal mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir.
Nitekim insan kurtuluşunun yegâne reçetesi olarak değil ama, insan toplumsallığının eleştirel bilgisinin yöntemine dair güçlü bir gelenek geliştirmiş olarak tarihsel materyalizmin yönelttiği soruların bütünlüklü bir biçimde ele alınması, günümüzde derinleşen sömürü ve tahakküm ilişkilerinin radikal eleştirisi ve dönüştürülmesi için önemli olanaklar açmaya devam etmektedir.
Sınıf Tartışmalarının Yirminci Yüzyıl Kökenleri: Lukács, Poulantzas ve E.P. Thompson / Cihan Özpınar
Sınıfın Bilinçdışı: Sınıf Nesnelliğinin Taşıyıcısı, Sınıf Öznelliğinin İtici Gücü, Sınıf Bilincinin Harcı / Baran Gürsel
Toplumsal Analizde Öznenin Sorunsallaştırılması/ Vedat Ulvi Aslan
“Ursprüngliche Akkumulation”nun Sürekliliği, Dolaylı Tahakküm ve Devlet / Siyaveş Azeri
Marksizm ve Uluslararası İlişkiler: Praksis Merkezli bir Diyalektik/Cem Cemgil
Biçim Sorunsalı: Diyalektik ve Uluslararası Hukuk Üzerine Yöntemsel Notlar/ Umut Özsu
Marksizmin Sosyal Bilimlere Sunduğu Yöntembilimsel Olanakları Tartışmak: Türkiye’de Konut Sektörünün Oluşumu ve Devlet / Ezgi Doğru
Sanat-Kapitalizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Okumalar/Fuat Ercan
“İyi” ve “Kötü”nün Ötesinde: Distopya İçinde Yaşayan İnsanlara Bir Bakış Denemesi/ Sinan Kadir Çelik
Etiketler: praksis 25 indir, praksis 25 sayı pdf download

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.