Öyküleriyle Çorum Yöresi Ağıtları

Ağıtlar insanoğlunun yaşı kadar eski, insan varlığının bulunduğu her yerde söylenecek kadar da yaygındır. Sözcük anlamı ağlama olan ağıtlar, genellikle bir ölümün ya da üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküleridir. Ölüm, hastalık, doğal afetler gibi çaresizlikler karşısında üzüntüyü, daha çok da isyanı ifade eden ezgili sözlerdir.
Kimi ağıtlarda yumuşak, boyun eğen, oluruna bırakan, başkaldırmayan, kadere razı olan duygular varsa da, böyle şiddetli duyguları ifade eden ağıtlar azdır. Ağıtların çoğu şiddettir, öfkedir, başkaldırmadır, biraz da yakınmadır, sonsuz acıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.