Örgütlerde Bilgi Ataleti

Tarih boyunca çalışma ahlakı birçok düşünür ve devlet adamı tarafından yüksek olarak nitelenen Türk toplumunun üzerinde kara bulut misali dolaşan atalet kavramının ele alındığı kitabımızda, özellikle içinde bulunduğumuz çağda bilginin üretilmesi, paylaşılması ve geliştirilmesinin önünde engel teşkil eden bilgi ataleti konusuna odaklanılmıştır. Bireysel açıdan kişilik özellikleri ve örgütsel perspektifte örgüt iklimi konuları kapsamında bilgi ataletini yenmek için yapılması gerekenler tartışılmış ve bir uygulama aracılığıyla konu bilimsel yönleriyle ortaya konmuştur.
Bir şeyleri bilmenin yetmediğini ve bilinen şeyin faaliyete dönüşmediği müddetçe atalet ekseninden çıkmanın çok zor olduğunu anlayabilmemiz açısından kitabın okurlara fayda sağlayacağını ümit etmekteyiz…
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.