Ölmeden Evvel Ölmek

Cüzziyet Cenab-ı Allah’ın fark ile görünmesidir. Kur’an’ın ifadesine göre “ledün” veliler açısından “tevhid” halk arasında tasavvuf denir.
Tahkike varanlar tevhidden söz etmezler bile.
Ruh bedene tabi olduğunda bedenin itirazlarına mazhar olur. Beden ruha tabi olduğunda ulviye doğru terakki eder ki, bu da ruha Allah’ın emridir.
Önemi olan Allah’tan herhangi bir şeyi değil, kendisini istemektir. İşte o zaman istediğin herşey geride kalır… Ve HAKK (Cemal) sende belirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir