Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi

Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi adını taşıyan bu çalışma, 2016 yılında kabul edilen Yüksek Lisans Tezime yapmış olduğumuz ekleme ve güncellemelerle ortaya çıkmıştır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan düzenlemeler çerçevesinde, marka hukukunda birlikte var olma sözleşmesinin (trademark co-existence agreement) uygulama alanı bulamaması sebebiyle, Avrupa Birliği Mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendirmeler yapılmaya çalışılmış ve sözleşmenin Türk hukukunda uygulanabilirliği ele alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir