Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre

Toplum önderlerinin asli vazifesi tarihi ve klasik değerleri bir başvuru kaynağı olarak gündemde tutmak; karşılaşılan problemlere çözüm geliştirirken bu kaynakların da söz sahibi olacağı çağdaş, realist, bizden sonuçlara kapı aralamak olmalıdır.
Kültür, içinde bulunduğumuz genel hayatın dengelerine göre güncellenmezse antikaya döner ve fonksiyonsuzlaşır.
Bugün eğer Kut; bayram tebriklerinin beylik kelimesine, Töre; arabesk gazete manşetlerinin lanetli sözüne dönmüşse, orada Töre bozulmuş, Kut kuşağı gevşemiştir!
Umulur ki; kaynağa itibar ederek yön tayinine çalışan ihtiyaç sahipleri için bu kitap bir ‘güncellemeyi’ başlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.