Kızlarımla Hasbihal

“Kızlarımla  Hasbihâl,  Servet-i  Fünûn’un  usta  şairi  Fâik  Âli’nin  kızlarıyla  olan  mektuplaşmalarını  bir  araya 
getiren önemli bir kitaptır. Okuyucu bu kitapta bir şair ve bir baba olarak Fâik Âli’yi yakından tanıma imkanı bulur; 
şairin hayatının ve şiirinin itici gücü olan duygularını yoğun bir şekilde görür. Ayrıca şiirlerinde kelimeleri bir kuyumcu 
hassasiyetiyle  kullanan  şairin  nesrinde  de  aynı  başarıyı  yakaladığına  ve  nev-i  şahsına  münhasır  bir  üslup  saltanatı kurduğuna şahit olur.” 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.