Keşfü’l-esrar ve Hetkü’l-estar (5 Cilt) (Ciltli)

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilk defa neşredilen bu eser, hayatı hakkında fazla malumat bulunmayan VII. (XIII.) yüzyıl tabip, edip, müfessir ve fakihlerinden Ebü’l-Berekât Yûsuf b. Hilâl es-Safedî (ö. 696/1296) tarafından kaleme alınmış bir Kur’an tefsiridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir