İş Hukuku Ders Kitabı

İş Hukuku Ders Kitabı’nın varlık sebebi, isminden de anlaşıldığı üzere, iş hukuku uygulamasının ayrıntılı problemlerini ele almak veya iş hukuku kavramlarının teorik temellerini uzun uzadıya tartışmak değil, “İş Hukuku” dersini alan öğrencilerin, bu alanın temel bilgilerini ve ilkelerini kavramasını sağlamaktır. Bu nedenle “İş Hukuku” kitabında ele alınan birçok konu “İş Hukuku Ders Kitabı” içeriğine alınmamıştır. Bunun haricinde “İş Hukuku Ders Kitabı”nda, yüksek mahkeme kararlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırmalı hukuk açısından konuların ele alınması da “İş Hukuku” kitabına göre oldukça sınırlı tutulmuştur.
 
 
Konu Başlıkları:
– İş Hukukuna Giriş
– İş Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
– İş Hukukuna Egemen İlkeler
– İş Hukukunun Kaynakları
– Uluslararası İş Hukuku
– İş Hukukunda Yorum
– İş Yargısı
– İş Hukukunun Temel Kavramları
– Bireysel İş İlişkilerini Düzenleyen Kanunların Uygulama Kapsamı
– Bireysel İş Hukuku
– İş Sözleşmeleri
– İş Sözleşmesinden Doğan İşçinin ve İşverenin Borçları
– İş Sözleşmesinin Askıya Alınması
– İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
– Toplu İşçi Çıkarma
– İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
– Çalışma Süreleri
– Ücretli Tatiller, Yıllık Ücretli İzin ve Mazeret İzinleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir