Ilgın Kazası Kurumları ve Sosyo-Ekonomik Yapısı (1750 – 1850)

Tarihcilerin kutbu olan rahmetli Halil İnalcık, “….Benim tarih anlayışım devletin tarihini ortaya cıkarmaktan ziyade halkın gecmişte nasıl yaşadığını, sosyal hayatını, ekonomisini, gundelik yaşantısını ve bunları belirleyen şartları ortaya koymaktır.” sozu ile Osmanlı toplumunun daha iyi anlaşılmasına imkan tanımasıyla ilgili tarih araştırmacılarına hedef gostermekteydi. Bu bağlamda son zamanlarda şehir tarihi uzerine yapılan araştırmalara her gecen gun yenileri eklenmektedir. Bu calışmalar eyalet, sancak olceğinde yapılırken Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Vakıflar Genel Mudurluğu Arşivlerinde bulunan yeni tasnif edilen belgelerin araştırmacılara sunulmasıyla beraber zenginleşen kaynaklarla kaza duzeyindeki calışmalar da arttı. Ozellikle temettuat, nufus, vakıf kayıtları ve diğer belgeler şehir tarihinde cok yonlu araştırmaya imkan tanımaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.