İdeal Kent Kent Araştırmaları Dergisi Sayı:23 2018

İçindekiler/Contents
 
Takdim / Editorial
Emir Osmanoğlu
 
Makaleler/Articles 
Kent Güvenliğinde Cemaatleri/Toplulukları Harekete Geçirmek: Komüniteryanizm ve Toplum Destekli Polislik
 
Two Walls of Lefkoşa: The Validity of Division
Sıla Özdemir
 
Kentsel Açık-Yeşil Alanlarda Güvenlik
Filiz Çelik
 
Şehir ve Güvenlik Yaklaşımlarında Çevresel Kriminolojiye Tarihsel Bir Bakış
Lütfiye Kaya Cicerali – E. Ensari Cicerali
               
Kapitalizmin Şafağında: Kent, Polis ve Güvenlik
Erol Subaşi
Ulaşım Güvenliğini Sağlamada Bir Araç Olarak Planlama
İrem Ayhan Selçuk
            
Kırık Pencereler Teorisi’nin İstanbul Metropoliten Alanı’nda Geçerliliğinin Testi
Ömer Bilen – Ali Hakan Büyüklü
 
Tarihi Kent Merkezlerinin Kırılganlığı ve Afet Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme: Ankara Saraçlar Sokağı Yangını Örneği
Ezgi Orhan
            
Engelsiz Kent: Görme Engelli Bireylerin Kentlerde Yaşadıkları Problemler
H. İrem Özteke Kozan – Hasan Bozgeyikli – Şahin Kesici
 
Dosya Dışı Makaleler
Ödünç Kentsel Mekanlar: Bir Meydan Çözümlemesi, Viyana Belediye Meydanı (Wiener Rathausplatz)
İnci Basa
 
Türkiye’de Konut Söylemlerinde Yaşanan Değişimin Reklamlar Üzerinden Analizi – İstanbul Örneği
Pınar Şahin – Sinan Mert Şener
 
Soylulaştırmanın Gündelik Hayattaki Görünümleri: Balat’ın Mekânsal ve Sosyal Dönüşümü
Nihal Ekin Erkan – Safiye Altıntaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.