İçtihatlı – Notlu – Atıflı Lex İş Kanunu (İşK)

Tüm maddelere, madde içeriğiyle ilgili güncel Yüksek Mahkeme kararları eklenmiştir.
İlgili içeriğe sahip maddelere, açıklamalı notlar eklenmiştir.
Tüm maddelerde, önemli içeriklerin altı çizilerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
Maddelerde yer alan süre içerikli düzenlemeler koyu renkle işaretlenerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
Daha önce hakkında Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapılmış olan maddelerin altına, bu hususta Yüksek Mahkeme tarafından verilen karar özetleri eklenerek bilgi verilmiştir.
Ana kanun ile bağlantılı olabilecek 5 ayrı kanun ve 1 yönetmelik metni eklenmiştir. Bunlar:
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu)
Deniz İş Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
İş Mahkemeleri Kanunu
Asgari Ücret Yönetmeliği
Kavram indeksi eklenmiştir.
Maddelerde “ilgili kanun” ya da “ilgili tüzük” gibi atıfların bulunduğu hallerde, bahsi geçen kanun veya tüzüğe ilişkin bilgi verilmiştir.
Madde aramayı kolaylaştıran sayfa kenar numaralandırması uygulanmıştır.
Kanunda arama yapmayı kolaylaştıran sayfa üstü bölüm başlığı uygulaması yapılmıştır.
Temel terimleri açıklayan terimler sözlüğü eklenmiştir.
Uygulamada ihtiyaç duyulabilecek pratik bilgiler bölümü eklenerek bu bölüm altında şu çalışmalar yapılmıştır:
Pratik Bilgiler 1. Kısım
İş Kanunu’na tabi olmayan çalışanlar listesi
Fesih bildirim süreleri tablosu
Yıllık ücretli izin süreleri tablosu
İş hukukunda yer alan tazminat türleri
İş kanunlarında süre ihtiva eden düzenlemeler tablosu
İş kanununda yazılı şekil zorunluluğu ihtiva eden düzenlemeler tablosu
Pratik Bilgiler 2. Kısım
İş mahkemeleri görev alanı listesi
Yıllara göre asgari ücretleri gösterir tablo
Yıllara göre asgari geçim indirimi miktarlarını gösterir tablo
Yıllara göre kıdem tazminatı tavan miktarlarını gösterir tablo
Kanunlarda yer alan cezai hükümler tablosu
Emsal ücret araştırması için Türkiye’deki sendikalar listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir