İçtihatlı – Notlu – Atıflı Lex İcra Ve İflas Kanunu (İİK)

Tüm maddelere, madde içeriğiyle ilgili güncel Yüksek Mahkeme kararları eklenmiştir.
İlgili içeriğe sahip maddelere, açıklamalı notlar eklenmiştir.
Tüm maddelerde, önemli içeriklerin altı çizilerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
Maddelerde yer alan süre içerikli düzenlemeler koyu renkle işaretlenerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
Daha önce hakkında Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapılmış olan maddelerin altına, bu hususta Yüksek Mahkeme tarafından verilen karar özetleri eklenerek not şeklinde bilgi verilmiştir.
Ana kanun ile bağlantılı olabilecek 2 ayrı kanun ve 6 yönetmelik metni eklenmiştir.
Kavram indeksi eklenmiştir.
Maddelerde “ilgili kanun” ya da “ilgili tüzük” gibi atıfların bulunduğu hallerde, bahsi geçen kanun veya tüzüğe ilişkin not kısmında bilgi verilmiştir.
Madde aramayı kolaylaştıran sayfa kenar numaralandırması uygulanmıştır.
Kanunda arama yapmayı kolaylaştıran sayfa üstü bölüm başlığı uygulaması yapılmıştır.
Uygulamada ihtiyaç duyulabilecek pratik bilgiler bölümü eklenerek bu bölüm altında şu çalışmalar yapılmıştır:
İcra Kanunu’nda Süre İhtiva Eden Düzenlemeler Tablosu
İcra Hukukunda İlamlar ve İlam Sayılan Belgeler Listesi
İcra Kanunu’nda Yer Alan Şikayet, İtiraz ve Diğer Davalarla İlgili Süreler ve Görevli Mahkemeler Tablosu
İcra Kanunu’nda Yer Alan Para, Hapis ve Disiplin Cezaları ile Tazminatları Gösterir Tablo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir