Hilafetin Esasları ve Kemalistlerin Hilafet Düşmanlığı

Asrının şahidi, âlim ve mücahid Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, Türkiye ve Arap dünyasındaki hilâfet düşmanlarının bütün hile ve desiselerini gözler önüne serdiği bu mühim kitapta, İslâm’da hilafet meselesini fıkhî ve siyasî yönden ele alır. Dönemin sıcak tartışma konularını, tartışma ve eleştiri üslûbuyla irdeler.
Eser, dönemi ve hilafetin kaldırılma sürecinde yaşanan siyasî olayları, tarihe not düşme adına zengin bir malzemeyle okuyucuya sunar. Eserde müellif, İslâm’ın parlak yarını ve geleceği için Müslümanların tekrar hilafete dönmeleri gerektiği mesajını vermektedir.
Mustafa Sabri Efendi kitabında hilafetin ilgasından sonra hükümetin tatbik ettiği laikliğin dinsizlik olduğunu hiç bir kınayıcının kınamasından korkmadan haykırır. Eser Mustafa Sabri Efendi’nin Batı Trakya’da sürgünde bulunduğu 1927-1930 yılları arasında, oğlu İbrahim ile birlikte çıkardığı Yarın gazetesinde yayınladığı yazı dizisinden oluşmaktadır. Makaleler, gazetenin 16 Aralık 1927 tarihli 12. sayısından başlayarak 38 bölüm olarak yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.