Halit Ziya Hikayesine Tematik Bakış

Servet-i Fünun edebî akımı Türk edebiyatı tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biridir. Bu kısa dönem, Tanzimat’la başlayan edebî değişimin yönünü kesinlikle batıya çevirdiği bir zaman dilimidir. Hikâye de geleneksel tahkiye üslubundan uzaklaşıp bağımsız olarak bu dönemin ilgi gören edebî türleri arasında bulunmaktadır. Kuşkusuz Halit Ziya da bu türle ilgilenen ve onun gelişimine katkıda bulunan yazarların önde gelenlerindendir.
Halit Ziya daha çok romancı kimliğiyle tanınmış bir yazardır. Düne göre bugün daha iyi bilinmektedir ki romancılığı yanında ilgilendiği başka edebî türler de vardır: Edebiyat teorisi ve edebiyat tarihi, mensur şiir, hatırat, tercüme… Hikâye de onun başarılı olduğu ve azımsanamayacak sayıda eser verdiği alanlar arasındadır.
Elinizdeki eser, “Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikâyelerinin Tematik İncelenmesi” adlı doktora çalışmamızın – gözden kaçmış küçük eksikliklerin giderilmesiyle- kitaplaştırılmış halidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.