Emperyalist Savaş Üzerine

Sömürgeler için mücadele ve ticari çıkarların çelişmesi, kapitalist toplumda savaşın en önemli nedenlerinden biri oldu… İngiliz ve Alman işçileri artan savaş tehlikesi karşısında ortaya çıkmaya karar verdiler. Uzun bir süredir her iki ülkedeki işçi basını, şovenizme ve militarizme karşı sürekli bir mücadele vermekteydi. Ama şimdi gerekli olan işçi sınıfının iradesini yayın organları dışında da empoze etmektir. İngiliz işçileri, Berlin’deki her iki ülkenin proletaryasının “savaşa karşı savaş” ilan etme iradelerini açıklayacakları büyük gösteriye bir delegasyon yollamaya karar verdiler… İşçi sınıfının dev toplantısı Berlin’in en büyük salonlarının birinde yapıldı. Beş bin kişi salonu derhal doldurdu ve binlerce kişiden oluşan bir sel de çevreyi ve yolları kapladı… Kırmızı kolluklar takan görevliler düzeni sağladılar… Toplantı, “egemen ve sömürücü sınıfların dar görüşlü politikasını lanetleme” ve Stuttgart Dünya Kongresi kararlarına uygun hareket etme kararlarını oybirliğiyle aldıktan sonra sona erdi. Toplantı işçilerin Marseillaise’i söylemesiyle düzenli bir biçimde dağıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.