Divan’dan Nağmeler Farklı Boyutlarıyla Edebiyat-Musiki İlişkileri

GİRİŞ
Mûsikî ile söz arasında
 
I
Ersu Pekin Müzik şiirden bağımsızlaşacak mı?
Okan Murat Öztürk Makam nazariyatı, nazîre ve cantus firmus:
müzikte ‘model alarak besteleme’yle ilgili üç yöntem arasındaki muhtelif bağlantılar üzerine
Bülent Aksoy Shakespeare’den “İncesaz”a “İncesaz”dan Shakespeare’e
Zeynep Yıldız Abbasoğlu Müzisyen ya da râviyân-ı şâirândan olmak: müzik risaleleri ve Âdâb Literatürü bağlamında on birinci-on beşinci yüzyıllarda müzisyenlerin meclis âdâbı üzerine
 
II
Ali Yıldırım – Serda Türkel Oter Dede Efendinin yürük semâî formunda aynı vezin ile bestelenmiş eserleri üzerinden usûl-vezin  münasebetine bir bakış
Mustafa Çıpan Klasik Türk Mûsikîsi eserlerinin güfteleri /mûsikîmizin şiiri
Ayşe Yıldız Nedîm’in murabbalarından hareketle edebiyat ve müzik ilişkisini yeniden düşünmek
Beyhan Kesik Cenâbî Dîvânı’nda mûsikî
 
III
Özge Öztekin Edebiyatta müziğin erganun tonu      
Cenk Güray Osmanlı’dan kalan bir şiir ve müzik mirası: “Gazi Murâd Reis’ten IV. Murâd’a ‘vakanüvislik’ örneği olarak Yeniçeri âşıkları”
Savaşkan Cem Bahadır Meclisin olmazsa olmazı: mûsikî âletleri
 
IV
Franklin Lewis Hâfız ve mûsikî
 
Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir