Dijital Demokrasi

Seçmenin tercihindeki yetkinlik tartışmalarında; “Benim oyum falancanın oyuyla bir olabilir mi?” söylemi antidemokratik ve temelsizdir .”Her seçmenin oyu eğitim düzeyine göre belli bir katsayı ile belirlenmelidir” şeklindeki tezler de çözüm olamaz.
Atatürk’ün; “Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hâkimiyete insan sıfatıyla iştirak etmesidir.” şeklinde ifade ettiği görüşündeki “insan” ifadesi, kişinin “yetkin” olmasının ölçülmesini işaret eder ve demokratiktir. Bireyin “Toplumu ilgilendiren kararlarında fikri yoksa tercihleri risk taşır”
Buchanan’ın; “Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.” şeklindeki ifadesinin işaret ettiği “yetkinlik” gerekliliği, dijital demokrasi tezimizin temelini oluşturmaktadır. 

Tanrı’nın tarafı bellidir. Çabalarımız; “Üslup haklılığı bozar” öğüdünü unutmadan, demokrasiyi güçlendirmek üzerine olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir