Dava Adamı

Ey İslam davasını omuzlamaya aday olan kardeşim! Bil ki bu dava kişiyi paraya, mala, mülke götürmez. Kesinlikle bil ki bu dava, kişiyi dünya hayatında makama ve mevkiye de götürmez. ġayet götürecekse, götüreceği mevki Allah‟ın yanındaki mevkidir. Hiç şüphe yok ki bu davanın yolu çok çetindir. Bu davanın yolu çiçeklerle ve güllerle döşenmiş değildir. Bilakis dikenle, kanla cesetle ve kafataslarıyla süslenmiştir.
Ancak kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyor, ebedi huzuru ve kurtuluşu istiyorsa, ağır bir söz (Kur’an-ı Kerim) yüklenecek, ağır bir mücadeleye katlanacak, ağır bir yoldan geçecek ki Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‟in nefsini hazırladığı şeye kendisi de hazır olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir