Kategori: Pdf Kitap

0

Bir Akide Kırılması Nüzul-i İsa

Akide’nin sem’iyyât bölümündeki ahkâm ya ayet-i kerimeler ya da mutevatir hadislerle sabittir. Nüzûl-i İsa da bu mevzulardandır. Delillerinin hem vürûdu hem de delâleti kat’i olan...

0

Şehadetinin 50. Yılında Seyyid Kutub

Bazı insanlar vardır ki hayattayken bir nesle öncülük etmişler, ölümleriyle de bir neslin dirilişine vesile olmuşlardır. Düşmanları, onları öldürmekle sistemlerinin önünü açtıklarını, kendileri ve rejimleri...

0

İmam-ı Azam’ın İzinde

Sefihler anlayamadıklarından, âlimler hasetlerinden, devlet adamları zulmü İslâm adına meşrulaştırmadığından Ebu Hanife’ye zulmetti. Millet huzurunda kırbaçlandı; hakarete uğradı. Ders okutmasına, fetva vermesine engel olundu. Fakat...

0

Mardin Çarşıları ve El Sanatları

Günümüz toplumlarında ekonomi, teknoloji, fiziksel ve sosyokültürel alanlarda yaşanan değişimler ticaret ve alışveriş alışkanlıklarında da kendini göstermektedir. Bu yeni anlayış çerçevesinde bütün tarihi eserlerde olduğu...

0

Bilim Tarihi ve Felsefesi Tarih ve Problemler

Bu kitapta “Bilim ve Tarihi ve Felsefesi”nin eski ve yeni bazı sorunları irdelenmiş ve tartışmaya açılmıştır. Felsefe, bilim tarihi, ilahiyat güzel sanatlar ve modern bilim...

0

Tacüddin Es-Sübki ve Usülcülüğü

VII/XIII. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Memlûkler, İslâm dünyasında siyasî ve sosyal dinginliği nispeten sağlamışlardır. Bu durum İslâmî ilimlerin gelişimine müspet yönde tesir etmiş ve birçok...

0

Münşeat-ı Nabi İnceleme, Tenkitli Metin

Divan Edebiyatı geleneğinin önde gelen şahsiyetleri arasında yer alan ve kurduğu Hikemî tarzı şiir ekolüyle sayısız takipçi edinerek bu alana damgasını vuran Nâbî’nin kaleme aldığı...

0

Kurmacanın Kıyıları

Sosyal bilimlerde kuramların polisiye kurmacalarla bir ilişkisi var mı? Nasıl bir ilişkisi olabilir? Karl Marx Kapital’de neden komedya yerine tragedyayı tercih etmiştir? Gazete haberlerinde saf...