Bolşevik Bakışla Emperyalist Güçler Gerçeği

Biz Bolşevikler bugün de emperyalizm çağında yaşadığımızı ve Leninizm’in bu çağın Marksizm’i olduğunu savunuyoruz. Lenin’in emperyalizm teorisi, bugün de verili durumun, dev­rimci olarak değiştirilebilmesi için analizinde kullanacağımız kılavuzdur. Lenin “Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşa­ması” adlı eserinde emperyalist güçler içinde büyük güçleri ayrı bir kategoride ele alır. “… emperyalizm için karakteristik olan, birkaç büyük gücün hegemonya yarışıdır, yani doğrudan ken­disi için değil de rakibini zayıflatmak ve onun hegemonyasını sars­mak için toprak ilhak etmeleridir.” Yani Lenin için emperyalistler içinde, hegemonya için mücadele eden, burada söz konusu olan tabii dünya hegemonyasıdır, güçler ayrı bir kategoridir! Bunlar emperyalist büyük güçlerdir. Lenin’de emperyalist güçler için yapılan bütün diğer ayrımlar -“eski” ve “yeni” gibi kavramlarla ifade edilenler de- çok somut bir tartışma bağıntı­sında, somut kimi gelişmeleri açıklamak için yapılan ayrımlar­dır. Biz bugün de emperyalist güçler içinde yapılması mümkün olan ve gereken tek kategorileştirmenin, emperyalist güçlerle, dünya hegemonyası için gerçekten de dalaşan emperyalist büyük güçler ayrımı biçiminde olduğunu düşünüyoruz. Bu­günkü emperyalist dünyayı anlamak ve değiştirmek isteyen herkes, emperyalizme karşı mücadelede önce dünya hege­monyası için mücadele birbirleriyle mücadele eden emperya­list büyük güçlerin hangileri olduğu sorusuna cevap aramalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir