Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

Çalışmamızda, avukat ile iş sahibi arasında kurulan sözleşmenin unsurları, nitelikleri ile uygulamada karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir. Konuya ilişkin tespit edilen eksikliklere yönelik atılması gereken adımlar yasal ve bilimsel çalışmalardan faydalanılmak suretiyle izah edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, özellikle avukatlık sözleşmesinin ücrete ilişkin
unsuru ön planda tutulmuş, ücret konusunda detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.