Aristoteles / Düşünürler

Aristo ve Aristoteles olarak anılan Platon’un öğrencisi ünlü filozof, milattan önce yaşamıştır ve ilk felsefe tarihçisi olarak da bilinir.Yunan filozofu Aristoteles aynı zamanda Avrupa’nın büyük biyologlarından biridir. Büyük İskender’e de hocalık yapmıştır.
Ferdin ve aklının iktidarının, türlü faali­yetlerde kullandığı metot ve vasıtaların tahliline ça­lışan “hümanist” ve “Sofist” görüşleri takip eden, düşünce ve eşya arasındaki ilişkiyi sezen, düşün­ceye kendi haklarını vermek ve tanımak suretiyle vücut ve hayat veren Sokratesçi akımda belirmesi, varlığını düşünce tarihi boyunca bütün çürütme çabalarına rağmen devam et­tirmesi bakımından bir ilim pratisyeni olduğu ka­dar bir ilim teorisyeni de olan Aristo’nun sistemi kadar metodu da büyük bir önem taşır.
Sofist düşünceler karşısında Sokrates ve Platon’dan başlayan sistem düşüncesi ile paralel, metot endişesi ve ihtiyacı onunla belli bir zorunluluk ve değer kazanmaktadır.
Günümüzde mantık olarak bilinen, Aristo’nun analitik adını vermiş olduğu ilim, doğruluğun tam anlamıyla araştırılmasını, nesnelerin sebeplerini ortaya çıkartan bir ilim dalıdır.
Aristoteles, felsefesinin temel taşlarındandır. Onu okumadan dünya düşünce tarihini yerli yerine oturtamayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.