Algorithm / IQ Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi 9

ALGORITHM, algoritma etkinlikleriyle mantık yürütme, analitik düşünme, dikkat-zekâ, görsel-uzamsal algı, problem çözme, görsel ayırdedicilik, görsel ve mekânsal algılama gibi bilişsel ve motor becerilerinin farklı bir yöntemle geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
ALGORITHM, algoritma mantığı, hayatın her anında yer alan mantık ve problem çözme faaliyetinin temelinde yer alır. İnsanoğlu, bir mesele karşısında karar verirken, hesaplama veya tercih yaparken bilerek ya da bilmeyerek algoritma temelli düşünür, zihnin bu becerisine başvurur. Günümüz teknolojisinin temelinde de bu algoritma sistemi ve bunun yazılım (software) olarak yansıması olan kodlama yer alır. Algoritma, matematik biliminin en temel kodlarından birisidir. Günümüz kodlama çalışmalarının da temelini algoritma oluşturmaktadır.
 
ALGORITHM, algoritma kitabıyla, çocuğunuz kolay ve anlaşılır bir yolla algoritma ve kodlamanın mantığını öğrenecektir.
 
ALGORITHM, algoritma etkinlikleri; mantıksal akıl yürütme, problemi analiz etme, veri toplama, hataları kavrama, modelleme yapma gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştirmek üzere planlandı. Soru şekilleri ve zorluk seviyeleri bu kazanımlar gözetilerek hazırlandı.
 
Çocuğunuz, bu uygulamaları yaptıkça muhakeme ve mantık, dikkat, hafıza, bütün-parça ve boyut kavrayışı, veri toplayarak hatayı ayırt etme becerisiyle birlikte, el göz koordinasyonu gelişimi hızlanacak, bu yönlerdeki eksiğini tamamlayacaktır. Böylece, çocuğunuzun hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı temel becerileri gelişerek en üst seviyelere taşınmış olacaktır.
 
ALGORITHM, algoritma etkinlikleriyle çocuğunuzun şekilleri algılaması ve karşılaştırması, parça-bütün kıyaslaması, mantık dizgesini kavrama kabiliyeti, konsantrasyonu, faaliyetteki göreve odaklanması ve dikkatini sürdürebilmesini sağlayacak faaliyetler hazırlanmıştır. Bu etkinlikler aynı zamanda görsel dikkat, fotografik hafıza ve üretgen düşünebilme becerilerini de ölçmüş olacaktır.
 
Bu yönlerinin geliştirilmesi, onları mantık, dikkat ve zekâ yönüyle güçlendirdiği gibi, gösterilen hedefe ulaşmalarıyla da özgüven kazanmalarını sağlayacaktır. Bunu eğlenceli bir faaliyet olarak yaparken aynı zamanda özgüvenleri de artmış olacaktır.
 
ALGORITHM, algoritma kitabındaki etkinlikler kıyaslama, analitik düşünme, mantık yürütme, parça-bütün ilişkisi, tüme varım-tümden gelim becerilerini geliştirmek üzere dizayn edildi.
 
ALGORITHM, algoritma etkinlikleri sırayla yapılmalıdır. Çünkü sorular kolaydan zora, basitten karmaşığa olacak şekilde planlanmıştır.
 
ALGORITHM, algoritma etkinlikleri, aynı türden birçok kademeli göreve dayanır. Bu yöntem ile etkinlikler kademeli olarak daha karmaşık hale gelecektir. Bu durumda, çocuğun edindiği beceriler, etkinlikleri kolayca anlamasına ve uzmanlaşmasına imkân sağlayacaktır.
 
Çocuğunuz, ALGORITHM, algoritma etkinliklerinde bazen şaşırabilir, zorlanabilir, bütün uygulamaları doğru yapamayabilir. Bu etkinlikler süresinde çocuğunuzu kaygı, duygudurum düzenlemesi, dürtü kontrolü ve duygusal tepkileri yönüyle gözlemleyebilirsiniz. Hata yaptığında verdiği tepkiler, zorlandığında ebeveynin ilerleme için destek olması onun duygusal yönünü de destekleyecektir.
 
ALGORITHM, algoritma  etkinliklerini yaparken çocuğunuzun yönerge alma ve takibini yapma, işitsel uyaran ile görsel uyaranı ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır.
 
ALGORITHM, algoritma kitabındaki etkinlikler, her gün, mümkünse aynı zaman dilimi içinde yapılmalıdır.
 
ALGORITHM, algoritma kitabının bazı sayfalarında yer alan dakika derecelendirmeleri çocuğunuzun seviyesi hakkında genel bir kanaat edinmenizi sağlayacaktır.
 
Bul etkinliklerinde kaliteli bir HB kurşun kalem ve silgi kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
 
Etkinlikler, ebeveyn gözetiminde olabileceği gibi, çocuğunuz etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. Böylece, zaman içinde kendi kendine çalışma alışkanlığı kazanacaktır.
 
Geleceğimiz için us’lu çocuklar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir